Między Niebem a Ziemią Nasz Nieznaszyn „Co pięknego na niebie i ciekawego na ziemi”

W ramach Projektu Współpracy pn.: „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” wraz z LGD Doliną Stobrawy, LGD Wrzosową Krainą oraz LGD Krainą Wzgórz Trzebnickich zrealizowała wspólny projekt związany z wioskami tematycznymi.