Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska
Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek
informuje po raz ostatni o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
· limit dostępnych środków: 283 336,00
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów – 17,
minimalna ilość punktów – 9, decyduje większa liczba punktów w kryterium nr 2 lub 5.
II. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
· limit dostępnych środków: 493 869,55
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów
– 20,minimalna ilość punktów – 11.
Termin składania wniosków: 9.07.2014 r. – 22.07.2014 r.
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio
w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są
w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, IV p., oraz na stronach
internetowych Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, LGD:
www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl.
Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem
77 487 54 22.

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek

 

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 1. po raz ostatni - operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a także mieszczą się w zakresie Przedsięwzięcia I Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country”

 • limit dostępnych środków: 322 812,59 zł

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 22, minimalna ilość punktów - 10.

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów i mieszczą się
  w zakresie Przedsięwzięcia I LSR „Nowoczesna baza turystyczna”, II Przedsięwzięcia LSR „Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country” oraz III Przedsięwzięcia LSR „Razem dla siebie i dla regionu”.

 • limit dostępnych środków: 48 711,07 zł;

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 20, minimalna ilość punktów - 11.

  Termin składania wniosków: 09.01.2014 r. – 24.01.2014 r.

  Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa),
  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

   

  Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 17, IVp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013

  Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem 77 487 54 22.

 

Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ogłasza nabór w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie:

-" Odnowa i rozwój wsi" w ramach przedsięwzięcia I

Lokalnej Strategii Rozwoju

"Nowoczesna Baza Turystyczna Euro-Country"

Limit środków - 922 378,59 PLN

-tzw. małych projektów, w ramach przedsięwzięcia I

Lokalnej Strategii Rozwoju

"Nowoczesna Baza Turystyczna Euro-Country" oraz II przedsięwzięcia

"Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country"

Limit dostępnych środków - 130 011,21 PLN

Termin składania wniosków: 08.02.2013 - 21.02.2013r.

Miejsce składania wniosków:

Siedziba LGD, Zakrzów, ul. Parkowa 23, II piętro

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD lub na stronie internetowej LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013.

Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 Ogłasza nabór w ramach działania

 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 W zakresie:

 

Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ogłasza nabór w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie:

-" Odnowa i rozwój wsi" w ramach przedsięwzięcia I

Lokalnej Strategii Rozwoju

"Nowoczesna Baza Turystyczna Euro-Country"

Limit środków - 922 378,59 PLN

-tzw. małych projektów, w ramach przedsięwzięcia I

Lokalnej Strategii Rozwoju

"Nowoczesna Baza Turystyczna Euro-Country" oraz II przedsięwzięcia

"Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country"

Limit dostępnych środków  - 130 011,21 PLN

Fundacja Euro-Country ogłasza nabór  w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3
ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi:

Termin składnia wniosków: 05.09.2011 – 19.09.2011
Wszystkie niezbędne formularze (wopp, kryteria wyboru oraz LSR)
dostępne w biurze LGD Fundacja Euro-Country Partnerstwo dal zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów lub na naszej
stronie  www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;
Limit środków przeznaczonych  w ramach naboru: 167 064,90 PLN
Miejsce składania wniosków – siedziba LGD, Zakrzów, ul. Parkowa 23, II
piętro (boczna klatka schodowa), w godz. 8.00 – 16.00 w dni robocze
 
 

Wszystkich naszych beneficjentów informujemy że, od dnia 28.02.2011 do 14.03.2011 r. można  składać wnioski w ramach działania 4.1/413 Wdrazanie lokalnych strategi rozwoju dla operacji 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Wnioski należy składać w biurze LGD Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, II piętro (wejście boczną klatką schodową) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Limit dostepnych środków:

"Różnicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej"-532 311, 42 PLN

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- 632 223,00 PLN