Projekt współpracy „Między Odrą a Nysą Kłodzką – budowa infrastruktury turystycznej oraz działania promocyjne skierowane do mieszkańców obszaru lokalnej grupy działania Bory Niemodlińskie i Euro-Country” był realizowany w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez LGD Euro-Country oraz LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Głównym założeniem projektu było udostępnienie mieszkańcom naszych terenów oraz turystom nowej infrastruktury turystycznej związanej z turystyką wodną, a także informacji o naszych terenach.

W ramach projektu LGD Euro-Country wybudowała pięć stanic kajakowych na rzece Odrze w miejscowościach: Przewóz, Landzmierz, Lubieszów, Poborszów oraz Dziergowice, stanice cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców oraz turystów, co poskutkowało zwiększeniem się  popularności turystyki kajakowej na rzece Odrze. Na rozpoczęcie projektu współpracy MONK Fundacja Euro-Country zorganizowała spływ kajakowy, wzięły w nim udział 43 osoby. 

Projekt współpracy pn. „Między Odrą a Nysą Kłodzką – budowa infrastruktury turystycznej oraz działania promocyjne skierowane do mieszkańców z obszaru Lokalnych Grup Działania Bory Niemodlińskie i Euro – Country” realizowany był w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Głównym celem LGD Bory Niemodlińskie i Euro – Country było utworzenie nowej infrastruktury turystycznej, związanej z turystyką wodną. Istotnym elementem projektu była również promocja terenu, tj. obiektów architektury sakralnej, muzeów, agroturystyk, a także produktów tradycyjnych i lokalnych, których koniecznie trzeba spróbować, aby poznać smaki naszego regionu.

{multithumb}