Głównymi organami fundacji są Zarząd i Rada fundacji.


W skład Zarządu wchodzą:

  Aneta Piela-Łatka - prezes Zarządu

 Łukasz Albert  - wiceprezes Zarządu

 Alojzy Ketzler - członek Zarządu