Uwaga,  lada dzień ogłaszamy nabory na projekty grantowe, dlatego jeżeli macie ciekawy pomysł, chcecie zrobić coś ciekawego w Waszej miejscowości, serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne.

Szanowni Grantobiorcy,

ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną oraz  bezpieczeństwo nas wszystkich, zaplanowane szkolenie z rozliczania grantów odbędzie się w formie indywidualnych spotkań z każdym z Państwa. Zapraszamy do umawiania się pod numerem telefonu 77 8873 027 lub mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Indywidualne spotkania przeprowadzimy do końca roku 2020.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dot. rozliczania projektów grantowych.

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie/warsztaty dotyczące współpracy partnerskiej.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Euro-Country" serdecznie zaprasza na spotkanie pn.: Jak założyć stowarzyszenie???
Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy: Jak założyć stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?
Krok 1: numer KRS, statut, walne zebranie założycielskie, wniosek o rejestrację w KRS, koszt rejestracji w KRS, rozpatrzenie wniosku o rejestrację.
Krok 2: konto bankowe, dane uzupełniające.
Korzyści płynące ze współpracy kilku podmiotów na rzecz jednego konkretnego celu, dobre praktyki, warsztaty tematyczne oraz możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się 11.12.2019 w biurze Stowarzyszenia "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi (zamek, ul.Karola Miarki 2) o godzinie 9:00.

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na spotkanie pn.: Jak założyć stowarzyszenie???

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczace współpracy partnerskiej.

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczace współpracy partnerskiej.

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczace współpracy partnerskiej.

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczace współpracy partnerskiej.

Masz pomysł ? Zbierz chętnych i działaj !!!

Drodzy mieszkańcy, zachęcamy Was do skorzystania z dofinansowania na projekty grantowe. Już w październiku 2019 roku Stowarzyszenie „Euro-Country” planuje kolejne nabory. Dlatego jeżeli masz pomysł na ja­kąś ciekawą inicjatywę, zbierz grupę osób chętnych do jej realizacji i uzyskaj dofinansowanie na po­krycie niezbędnych kosztów. Możliwości jest mnóstwo, wystarczy odrobina kreatywności. Wasza inicjatywa może mieć bardzo różną formę, np.: postawienie altany, zakup urządzeń na plac zabaw lub do siłowni zewnętrznej, wytyczenie ścieżki rowerowej, wykonanie prac porządkowych w nieestetycznych punktach wsi, organizację festy­nu, rajdu rowerowego, warsztatów, zawodów sportowych, pleneru malarskiego, sa­dzenie drzewek, wydanie folderu, organizację konkursu fotograficznego itd. Paleta pomysłów jest w zasadzie nieograniczona! 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. możliwości realizacji projektów grantowych  skierowanych do grup wskazanych w LSR Stowarzyszenia ,,Euro-Country"jako defaworyzowane, które odbędzie się 17.10.2018 r. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury ul.Kozielska 3, 47-260 Polska Cerekiew.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego Lokalną Strategie Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE w dn. 15.06.2018r.(t.j. piątek) o godz. 15.00, które odbędzie się w Domu Kultury w Dziergowicach ul. Dworcowa 5, 47-244 Dziergowice.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zwyczajów, tradycji na terenie Stowarzyszenia Euro-Country, spotkanie odbedzie się 20.11.2017 o godzinie 10:00 w biurze Stowarzyszenia, przy ulicy Karola Miarki 2 w Polskiej Cerekwi (zamek).

W związku z wszczętymi przygotowaniami do wydania publikacji pod roboczą nazwą Rok obrzędowy na terenie Euro-Country, zwracamy się z prośbą  podzielenia się informacjami o praktykowanych obrzędach, zwyczajach na terenie Stowarzyszenia. Docelowo w 2018 roku powstanie ww. publikacja, która ma obrazować cały rok obrzędowy na naszym terenie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Prosimy o potwierdzenie obecności do 16.11.2017 r. pod numerem 77 88 73 027.

Szanowni Państwo,

Wójtowie,

Dyrektorzy: Szkół, Bibliotek, GOP-sów, GOK-ów,

Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych

Stowarzyszenia z terenu objętego LSR ,,Euro-Country"

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. możliwości realizacji projektów grantowych  skierowanych do grup wskazanych w LSR Stowarzyszenia ,,Euro-Country"jako defaworyzowane, które odbędzie się 30.08.2017 r. o godzinie 15:30 w Biurze Stowarzyszenia ,,Euro-Country"  w Polskiej Cerekwi przy ulicy Karola Miarki 2 - Zamek.

Spotkanie będzie poświęcone potencjalnej współpracy pod kątem grup defaworyzowanych oraz projektów grantowych realizowanych przez beneficjentów takich jak: osoby fizyczne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, gopsy, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osp itp.)  z obszaru LSR.

Podczas spotkania poinformujemy potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR, zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD. Zostanie również przedstawiony Regulamin powierzania grantów wraz z załącznikami (wnioskiem o powierzenie grantu, umową o powierzenie grantu, wnioskiem o rozliczeniem grantu, oraz sprawozdaniem).
Prosimy o rozpropagowanie informacji na Państwa stronach internetowych oraz wydelegowanie przedstawicieli szkół, gops-ów, gok-ów, osp z Państwa gmin.
Zapraszamy do współpracy.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Spotkanie skierowane jest do osób chcących otworzyć działalność gospodarczą lub ją rozwinąć. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.06.2017r. (sobota) o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” Zamek ul. Karola Miarki 2 w Polskiej Cerekwi.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Bibliotek, GOP-sów, GOK-ów, Stowarzyszenia

z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Euro-Country”,

LGD Euro-Country zorganizowało w dniu 20.06.2016 spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania można było uzyskać informacje ogólne dotyczące PROW 2014-2020 tj.: zakresu pomocy, warunków wsparcia, limitów finansowych, kosztów kwalifikowalnych dla potencjalnych projektów składanych w ramach PROW 2014-2020. Prowadząca przedstawiła informacje oraz procedury wyboru dotyczące projektów grantowych oraz projektów składanych w ramach konkursu. Zainteresowanym osobom przedstawiono planowany harmonogram naborów.

 

LGD Euro-Country zorganizowało w dniu 08.06.2016 spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania można było uzyskać informacje ogólne dotyczące PROW 2014-2020 tj.: zakresu pomocy, warunków wsparcia, limitów finansowych, kosztów kwalifikowalnych dla potencjalnych projektów składanych w ramach PROW 2014-2020. Prowadząca przedstawiła informacje oraz procedury wyboru dotyczące projektów grantowych oraz projektów składanych w ramach konkursu. Zainteresowanym osobom przedstawiono planowany harmonogram naborów.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” właścicieli: agroturystyk, hoteli, pensjonatów, restauracji, firm wynajmujących kajaki, rowery oraz innych szeroko pojętych usług turystycznych informujemy, że w dniu 4 lipca br. o godzinie 15:00 w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2. (sala po prawej stronie) odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych przedestawicieli ww. branż, potencjalnych wnioskodawców oraz osób zainteresowanych PROW 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniach 8 czerwca oraz 20 czerwca br. o godzinie 10:00 w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2 (sala po prawej stronie) odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie odbyło się w urzędzie gminy w Cisku w dniu 30.11.2015r. o godzinie 16:30.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne wszystkich potencjalnych beneficjentów projektów grantowych.

16 listopada 2015r. w biurze LGD Euro-Country  przedstawicielki Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w szczegółowy sposób omówiły problemy grup defaworyzowanych, wskazały możliwości ich przezwyciężenia oraz osultowały budowę celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć w odniesieniu do analizy SWOT i diagnozy obszaru w związku z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.