Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej Stowarzyszenia "Euro-Country" z 28.12.2023 r.

Szanowni Państwo w załącznikach wyniki naborów nr 1/2022/G, 2/2022/G oraz 3/2022/G.

 LOGO OP

OPERACJA WŁASNA - AKTYWNIE I Z POMYSŁEM NA TERENIE EURO-COUNTRY

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Aktywnie i z pomysłem na terenie Euro-Country” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy   
Nr 00624-6935-UM0830007/20 zawartej w dniu 27.11.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 50 000,00 zł.

Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej Stowarzyszenia "Euro-Country" z 18.05.2020 r.

Szanowni Państwo w załacznikach wyniki naborów nr 1/2019/G, 2/2019/G oraz 3/2019/G

Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej Stowarzyszenia "Euro-Country" z 10.04.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej Stowarzyszenia "Euro-Country" z 09.10.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej Stowarzyszenia "Euro-Country" z 16.01.2017 r.