Lista członków Stowarzyszenia „Euro-Country”, grudzień 2023 r.

 1. Krzysztof Ficoń- reprezentowany podmiot: Gmina Bierawa, sektor publiczny
 2. Mariusz Matuszek, os.fizyczna
 3. Bernadeta Poplucz, os.fizyczna
 4. Celina Grzesik, os. fizyczna
 5. Mirosław Wierzba- reprezentowany podmiot: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, sektor publiczny i mieszkaniec
 6. Joachim Morcinek-  reprezentowany podmiot: Luk-Son Joachim Morcinek,  sektor gospodarczy
 7. Beata Kopeć, os.fizyczna
 8. Tomasz Golasz- reprezentowany podmiot: Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim, sektor społeczny
 9. Alojzy Ketzler, os.fizyczna
 10. Anna Ryborz, os.fizyczna
 11. Rajmund Frischko- reprezentowany podmiot: Gmina Cisek, sektor publiczny
 12. Karolina Adam- reprezentowany podmiot: Ochotnicza Straż Pożarna w Roszowickim Lesie, sektor: społeczny
 13. Marek Stefanides- reprezentowany podmiot: LEGENDIS .pl Biuro Rachunkowe & BHP Marek Stefanides, sektor gospodarczy
 14. Hubert Kubanek- reprezentowany podmiot: Ochotnicza Straż Pożarna w Maciowakrzu, sektor społeczny
 15. Jerzy Treffon- reprezentowany podmiot: Gmina Pawłowiczki, sektor publiczny
 16. Agnieszka Wieczorek-Griner- reprezentowany podmiot: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów, sektor społeczny
 17. Piotr Kanzy- reprezentowany podmiot: Gmina Polska Cerekiew, sektor publiczny
 18. Jan Groeger- reprezentowany podmiot: SOLIDARIS sp. z o.o., sektor gospodarczy
 19. Łukasz Albert- reprezentowany podmiot: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sektor społeczny
 20. Beata Wawrzynek- reprezentowany podmiot: Studio Urody Fryzjer Kosmetyka Solarium Beata Wawrzynek, sektor gospodarczy
 21. Ireneusz Smal, os. fizyczna
 22. Maria Wieczorek-Juzwiszyn, os.fizyczna
 23. Aneta Piela- Łatka, os.fizyczna
 24. Elżbieta Dziuda - Kampa- reprezentowany podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica, sektor społeczny
 25. Barbara Wołowska- reprezentowany podmiot: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Długomiłowic „Nasze Jutro”, sektor społeczny
 26. Tomasz Kandziora- reprezentowany podmiot: Gmina Reńska Wieś, sektor publiczny
 27. Jerzy Kowalski- reprezentowany podmiot: Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi, sektor społeczny
 28. Jakub Roszuk- reprezentowany podmiot: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w siedzibą w Opolu, sektor społeczny
 29. Mariusz Machulak, os.fizyczna
 30. Mariola Mnich, os.fizyczna
 31. Kornelia Draga- reprezentowany podmiot: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Nieznaszyn – Nasz Nieznaszyn, sektor społeczny
 32. Zygfryd Kusznik- reprezentowany podmiot: Stowarzyszenie Sympatyków Grudyni Wielkiej i okolic, sektor społeczny
 33. Monika Nowak- reprezentowany podmiot: Stowarzyszenie „Aktywna Wieś”, sektor społeczny
 34. Mariusz Adam- reprezentowany podmiot: Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, sektor publiczny
 35. Dariusz Kołek- reprezentownay podmiot: Firma Handlowo-Usługowa „DARKOL”, sektor gospodarczy
 36. Aleksandra Szlagowska-Papuzińska, os.fizyczna
 37. Patryk Kandziora, os.fizyczna
 38. Krzysztof Damboń- reprezentowany podmiot: DAMBI, Krzysztof Damboń, sektor gospodarczy