Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim ma przyjemność poinformować, iż rusza cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”.

 

Spotkania organizowane będą w każdą pierwszą środę miesiąca, począwszy od października 2014 r. do lutego 2015 r. Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020.

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu serdecznie zapraszają 25 kwietnia 2013r. (czwartek)

na bezpłatne szkolenie pt.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców oraz przestrzeganie prawa pracy

w małych zakładach – dyplom PIP”.

Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich zaprasza na:

 

Bezpłatne szkolenie dot. możliwości rozwoju produktów lokalnych na obszarze LGD Euro-Country

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

w Kędzierzynie – Koźlu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

serdecznie zapraszają

20 marca 2013r. (środa)

na bezpłatne szkolenie pt. „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich”.

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczynającym się właśnie projektem „Rolnik – dobry pracownik!” na terenie województwa opolskiego chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby osób.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu

oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu

serdecznie zapraszają

01 marca 2013 r. (piątek)

na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.

Planowane nabory wniosków w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w roku 2013”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW

"Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego"

Zakres programowy szkolenia:

  • System opodatkowania działalności rolniczej
  • Ubezpieczenia w rolnictwie,
  • Zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym
  • Instrumenty wsparcia finansowego gospodarstw rolnych w ramach WPR

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kędzierzynie – Koźlu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) w Opolu serdecznie zapraszają

14 stycznia 2013 r. (poniedziałek)

na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.

„Dotacje na innowacje w firmach”.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych organizuje nabór na kurs Języka Niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym oraz na warsztaty Autoprezentacji - rozmowa kwalifikacyjna z elementami wizażu. Zapraszamy również na seminarium prawne z Praktycznego prawa Wszelkie niezbędne informacje zawarte są w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza

22 listopada 2012r. (czwartek)

na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) w Opolu
VI naboru wniosków dla przedsiębiorców do poddziałania
1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych organizuje szkolenie z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączniku

 

 

ZAŁĄCZNIK

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu
oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu serdecznie zapraszają

 

21 czerwca 2012r. (czwartek)

 na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu zaprasza osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z tworzenia biżuterii.

W warsztatach mogą brać udział zarówno osoby studiujące, pracujące, jak i osoby pozostające bez zatrudnienia.

W dniach 4-6 czerwca 2012r odbędzie się wyjazd studyjny dla liderów z terenu LGD na teren partnerskiej Lokalnej Grupy Działania Gościniec Czterech Żywiołów. Wyjazd ma na celu zaktywizowanie naszych lokalnych liderów, pokazanie ciekawych rozwiązań turystycznych oraz budowania marki lokalnej.

W załączniku wstępny program wizyty studyjnej oraz karta zgłoszeniowa.

 

PROGRAM WIZYTY

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu (LPI) informuje,
27 marca 2012 roku

UWAGA

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu (LPI)

serdecznie zaprasza na szkolenie pt.:

 

„Procedury aplikowania w ramach PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w kontekście zmian w wytycznych programowych”.

 

Omówione zostaną procedury aplikowania w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w kontekście zmian w wytycznych programowych. Podczas szkolenia, które będzie miało charakter warsztatowy, uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia harmonogramu, wyznaczania celów, planowania działań, budżetu, kwailifikowania wydatków w projekcie. Według obecnie obowiązujących dokumentów programowych jest to ostatni konkurs w ramach tego Działania do 2013 roku.

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, firma Eurologistics S.C. organizuje BEZPŁATNE szkolenia specjalistyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Narodowej Strategii Spójności (NSS).

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu serdecznie zapraszają 25 kwietnia 2013r. (czwartek)

na bezpłatne szkolenie pt.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców oraz przestrzeganie prawa pracy

w małych zakładach – dyplom PIP”.

ZAKOŃCZONE SZKOLENIA

Kurs agroturystyczny

W siedzibie Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie w dniach 20-23 kwietnia 2010 odbył się kurs agroturystyczny.