Tytuł operacji: OPA – Oznakowanie tras rowerowych, promocja turystyki rowerowej i angażowanie mieszkańców w aktywny wypoczynek

    wszystkie loga1

Operacja pod nazwą:

CZAS NA PRODUKT LOKALNY!

„Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”

W ramach Projektu Współpracy pn.: „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” wraz z LGD Doliną Stobrawy, LGD Wrzosową Krainą oraz LGD Krainą Wzgórz Trzebnickich zrealizowała wspólny projekt związany z wioskami tematycznymi. Wartość zrealizowanego Projektu to kwota 549 985,00 zł. współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.