Lokalna Grupa Działania Euro-Country działa od 2007 roku. Jesteśmy jedyną organizacją która posiada środki finansowe i pomaga mieszkańcom z obszarów wiejskich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gminom, różnego rodzaju organizacjom oraz parafiom w korzystaniu z funduszy unijnych.

Zależy nam na wysokiej jakości życia mieszkańców oraz rozwoju terenu, jaki obejmuje działalność LGD Euro-Country. W ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udało nam się pozyskać dla mieszkańców gmin Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś 5 milionów 6 tysięcy zł.

Na lata 2014 – 2020 ramach PROW Euro-Country ma na realizację swojej Lokalnej Strategii Rozwoju 4 miliony 750 tysięcy złotych. Zajmujemy się pozyskiwaniem środków finansowych. Zależy nam na wysokiej jakość życia mieszkańców oraz rozwoju terenu Euro-Country.

Realizujemy różne rodzaje działań:

  • finansujemy pomysły na założenie i rozwijanie firm. Wspieramy inicjatywy mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój lub przekwalifikowanie osób zatrudnionych lub poszukujących pracy.
  • pomagamy ulepszać, ożywiać szerokorozumianą atrakcyjność terenu oraz infrastrukturę dla mieszkańców. Unowocześniamy centra wsi aby stały się atrakcyjnym miejscem spotkań i wspólnych przedsięwzięć mieszkańców. Powstało wiele: wiat rekreacyjnych, placów zabaw, boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych.
  • integrujemy i dopingujemy mieszkańców do działania na rzecz społeczności lokalnej w realizacji wspólnego celu poprzez organizację m.in.: festynów, spotkań, szkoleń, warsztatów rękodzielniczych oraz konkursów kulinarnych.
  • promujemy wiedzę o zasobach: przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru poprzez działania promocyjne i edukacyjne, mające na celu uzmysłowienie mieszkańcom jakimi bogactwami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi dysponują. Na obszarze znajduje się dużo interesujących zabytków i miejsc ciekawych krajobrazowo, dlatego też głównym zadaniem jest wypromowanie i udostępnienie tych miejsc turystom.

LGD eurocountry colage min