inkubator kuchenny

Smaczne jedzenie, lokalne wytwarzanie żywności, tradycyjne smaki są w ostatnich latach coraz bardziej popularne i poszukiwane.

Jednak wytwarzanie lokalnych produktów spożywczych napotyka mnóstwo problemów i barier. Produkty takie zwykle wytwarza się na małą skalę, a sprzedawane są najczęściej podczas festynów czy dożynek, rzadko w konkretnych miejscach sprzedaży.

Problem ten dostrzegli członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów, którzy postanowili napisać i zrealizować wraz z partnerami: Gminą Polska Cerekiew oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country” projekt grantowy pod nazwą „Koncepcja funkcjonowania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country”. Środki na ten grant pozyskane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz współfinansowane z Unii Europejskiej. Efekty realizacji tego projektu zawiera niniejszy materiał. Jednocześnie mam nadzieję, iż efekt tego projektu będzie zaczątkiem kolejnych działań zmierzających do powstania inkubatora kuchennego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, a także inspiracją do kolejnych inicjatyw w woj. opolskim.

Agnieszka Wieczorek-Griner

Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów