Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło👏👏👏 że nasza akcja zbierania pieczątek "Śladami Utopca" cieszy się tak dużą popularnością i tak pozytywnym odbiorem🚴‍♀️🚴🚴‍♂️😀😃😄🌷🌷🌷❄️❄️❄️⛅⛅⛅🏃🏃🏃
W dniu wczorajszym o godzinie 10:00 rozdaliśmy wszystkie przygotowane dla Was upominki😃😃🎁🎁😎😎
Dlatego, żeby Was zachęcić do aktywnego wypoczynku i wiosennego wyjścia z domów, rozszerzamy nasza akcję o kolejnych 10 miejsc🎁🎁🎁⛅⛅⛅🤓🤓🤓
Po mapki lub paszporty zapraszamy do urzędów gmin w Bierawie, Cisku, Pawłowiczkach, Polskiej Cerekwi lub Reńskiej Wsi.
Po odbiór upominków zapraszamy do naszego biura.

Wraz z nadejściem wiosny, od 22 marca br. zachęcamy do wyjścia z domów, aktywnego wypoczynku i poznania terenu Stowarzyszenia „Euro-Country”, zdobywając przy okazji 20 potwierdzeń w postaci pieczątki. Pierwsze 10 osób, które zbierze wszystkie pieczątki otrzyma drobne upominki. 

Drodzy Mieszkańcy 

zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do  Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie otrzymało możliwość przewalutowanie LSR przed ostatnim ogłoszeniem naborów wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Poddajemy pod konsultację proponowane zmiany w LSR, projekt przewiduje przeniesienie wszystkich powstałych oszczędnosci do przesięwzięcia I. Na Państwa uwagi czekamy do 16.02.2021.  Uwagi prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 77 8873 027 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KONKURS P.N.: FAUNA I FLORA TERENU EURO-COUNTRY

ROZSTRZYGNIĘTY

Szanowni Państwo,

W dniu 20.01.2021 roku jury zakończyło ocenę prac plastycznych, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia „Euro – Country” w konkursie p.n.: Fauna i Flora terenu Euro-Country, organizowanego w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”, nr RPOP.05.01.00-16-0013/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym Stowarzyszenie Euro-Country jest Partnerem.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country" zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Euro-Country", które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 4 lutego 2021 roku, szacujemy, że planowane zebranie potrwa od  godz.: 16:00 do 18:00.

Szanowni mieszkańcy, jak co roku zapraszamy Was – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Ankieta jest anonimowa,  a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Euro-Country do potrzeb mieszkańców i regionu. Na Waszą opinię czekamy do 10.02.2021 r.

Ankieta dla mieszkańców gminy Bierawa- POBIERZ

Ankieta dla mieszkańców gminy Cisek- POBIERZ

Ankieta dla mieszkańców gminy Pawłowiczki- POBIERZ

Ankieta dla mieszkańców gminy Polska Cerekiew- POBIERZ

Ankieta dla mieszkańców gminy Reńska Wieś- POBIERZ

Grafika Głos maja ryby poziomoSzanowni Państwo,

W dniu 15.12.2020 r. zakończyliśmy nabór prac do konkursu plastycznego pn. „Fauna i flora terenu Euro-Country”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszone prace.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie stycznia 2021 roku. Wyniki konkursu ogłosimy na stronie internetowej www.euro-country.pl oraz w mediach społecznościowych.

Grafika Głos maja ryby poziomo
Uwaga przedłużyliśmy termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny pn. „Fauna i flora terenu Euro-Country” do 15.12.2020!!!!
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w dwóch zakresach tematycznych.
Temat pierwszy to: flora i fauna obszaru gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów przyrodniczych strefy Odry. Prace mają przekazywać osobiste spojrzenie na otoczenie i piękno zasobów przyrodniczych.
Drugim tematem są zagrożenia środowiskowe wynikające z bezpośredniej działalności człowieka, mające ogromny wpływa na faunę i florę naszego otoczenia (np. wpływ zanieczyszczenia wód na ryby).
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu Euro-Country (tj. gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś).

Różowy i Żółty Kwiatowy Festiwal Kolorów Plakat 4

 Długomiłowice 3

Kolejne umowy na projekty grantowe podpisane, tym razem w ramach projektu  pod nazwą: Dziedzictwo terenu Euro-Country.

Nowymi Grantobiorcami zostali:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Długomiłowic  "Nasze Jutro’’ tytuł realizowanego zadania: Długomiłowice w barwnym pejzażu,  kwota przyznanego grantu 12 100,00 zł.
 • Tomasz Golasz tytuł realizowanego zadania: Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Miejsca Odrzańskiego kulturowym zasobem regionu, kwota przyznanego grantu 12994,00 zł.
 • Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek – CISEK 2000 tytuł realizowanego zadania: Kronika szkolna, kwota przyznanego grantu 9975,00 zł.
 • Weronika Reczuch tytuł realizowanego zadania: Warsztaty rękodzielnicze dla aktywnych kobiet, kwota przyznanego grantu 7956,00 zł.
 • Małgorzata Szczygieł-Pander tytuł realizowanego zadania: Rozbudowa muzeum dziedzictwa kulturowego w regionie, kwota przyznanego grantu 10685,00 zł.

Projekt grantowy realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Naszym Grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych realizacji projektów.

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia "Euro-Country"

golasz 2

Pander 1

Reczuch 2

Towarzystwo 2

Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy! - konkurs dla dzieci i młodzieży przedłużony do 17 sierpnia

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich.

Od ponad ćwierć wieku ARiMR wspiera rozwój polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Wypłacana pomoc to nie tylko nowe inwestycje budowlane czy zakup maszyn rolniczych, ale także place zabaw, świetlice i domy kultury.

Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 17 sierpnia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do wygrania cenne nagrody w postaci toreb medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.

 • Regulamin Konkursu pt. Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy - otwórz
 • Załacznik nr 1 do Regulaminu (Formularz zgłoszeniowy) - otwórz
 • Załacznik nr 1.1 do Formularza Zgłoszeniowego (dot. osób niepełnoletnich) - otwórz
 • Załacznik nr 1.2 do Formularza Zgłoszeniowego (dot. osób pełnoletnich) - otwórz
 • Załacznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Oświadczenie o prawach autorskich i o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich - otwórz
 • Załacznik nr 3 do Formularza Zgłoszeniowego - otwórz

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści informacji o fundatorze nagrody zamieszczonej na banerze, o którym mowa w regulaminie.

 

Tryb konkurencyjny w projektach

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:

 • od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.

Utworzono: 30.06.2020 r.

Podkategorie