Szanowni Państwo,

Wójtowie,

Dyrektorzy: Szkół, Bibliotek, GOP-sów, GOK-ów,

Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych

Stowarzyszenia z terenu objętego LSR ,,Euro-Country"

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. możliwości realizacji projektów grantowych  skierowanych do grup wskazanych w LSR Stowarzyszenia ,,Euro-Country"jako defaworyzowane, które odbędzie się 30.08.2017 r. o godzinie 15:30 w Biurze Stowarzyszenia ,,Euro-Country"  w Polskiej Cerekwi przy ulicy Karola Miarki 2 - Zamek.

Spotkanie będzie poświęcone potencjalnej współpracy pod kątem grup defaworyzowanych oraz projektów grantowych realizowanych przez beneficjentów takich jak: osoby fizyczne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, gopsy, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osp itp.)  z obszaru LSR.

Podczas spotkania poinformujemy potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR, zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD. Zostanie również przedstawiony Regulamin powierzania grantów wraz z załącznikami (wnioskiem o powierzenie grantu, umową o powierzenie grantu, wnioskiem o rozliczeniem grantu, oraz sprawozdaniem).
Prosimy o rozpropagowanie informacji na Państwa stronach internetowych oraz wydelegowanie przedstawicieli szkół, gops-ów, gok-ów, osp z Państwa gmin.
Zapraszamy do współpracy.