„Poznajemy języki - poznajemy ludzi”

Od marca 2009 r. Fundacja Euro-Country realizuje nowy projekt „Poznajemy języki – poznajemy ludzi”. Projekt jest w całości dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje przeprowadzenie kursów językowych – angielskiego i niemieckiego, na poziomie średnio-zaawansowanym – dla mieszkańców pięciu gmin wiejskich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. Kursy, które rozpoczęły się w marcu będą trwały do końca października, z przerwą wakacyjną. Uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze oraz podręczniki do nauki języków. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów, a ich zwieńczeniem będą certyfikaty wystawione prze Fundację i podpisane przez lektorów, poświadczające znajomość języka na poziomie średnio-zaawansowanym.

Projekt został zakończony w listopadzie 2009r.

Projekt „Nowe horyzonty – przyszłość w naszych rękach” realizowany we współpracy z Śląskim Centrum Równych Szans z Katowic, miał na celu aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem, zamieszkujących teren obszaru naszego działania: Cisek, Bierawa, Polska Cerekiew, Reńska Wieś. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu m.in. poznania siebie i oceny własnych możliwości na rynku pracy, radzenia sobie z bezradnością, kształtowania umiejętności społecznych, rozwijania świadomości własnego potencjału oraz kurs komputerowy. Projekt realizowany buł w dwóch etapach: kwiecień – maj i październik – listopad 2007 rok. W szkoleniach wzięło udział 48 osób z terenu gmin: Cisek, Bierawa, Polska Cerekiew i Pawłowiczki.

Projekt „Rural Tour” (Turystyka na obszarach wiejskich) realizowany został w ramach europejskiej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES.
Celem międzynarodowego projektu jest wspieranie integracji i konkurencyjności regionów partnerskich i ich obszarów wiejskich. Realizowane działania wspierają ekonomiczną i społeczną spójność oraz zrównoważony rozwój.
W ramach projektu nawiązana została współpraca pomiędzy regionem austriackim Karyntia, półwyspem chorwackim Istria, regionem Węgier - Szécsény, Województwem Opolskim oraz włoskimi regionami Emilia- Romagna i Veneto. Stały kontakt pomiędzy partnerami projektu umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Współpraca w ramach projektu jest wspierana przez Unię Europejską i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok