Home  e-mail
              
CYKL SZKOLEŃ

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim ma przyjemność poinformować, iż rusza cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”.

 

Spotkania organizowane będą w każdą pierwszą środę miesiąca, począwszy od października 2014 r. do lutego 2015 r. Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020.

 

Czytaj całość…
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Fundacja Euro-Country zaprasza wszystkich fotografów amatorów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Cztery pory roku”. Celem konkursu jest uchwycenie w różnych porach roku piękna zmieniającego się krajobrazu na terenie Lokalnej Grupy Działania Euro-Country tj. gmin: Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś.

 

Zasady:

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie cztery prace, prezentujące inną porę roku.

2. Nadesłane fotografie nie mogą być wcześniej publikowane.

3. Udział w konkursie wiąże się z przekazaniem praw autorskich oraz praw do publikacji zdjęć w materiałach promocyjnych LGD Euro-Country.

4. Prace należy przesyłać do 31.10.2014 r. mailem (info@euro-country.pl) lub dostarczyć do siedziby biura na nośniku CD.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.2014 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone 05.11.2014 r.

 

Komisja konkursowa wyłoni 12 najlepszych zdjęć, które zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2015. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu 77 4875 422.

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

                                              

                                                                                                                                                                        

 
SPŁYW KAJAKOWY
Fundacja Euro-Country serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na spływ kajakowy inaugurujący budowę stanic kajakowych na terenie naszego LGD. Spływ odbędzie się w sobotę 13 września z Przewozu (stara przeprawa czołgowa) do Landzmierza (Biadaczów). Po spływie zapraszamy wszystkich na poczęstunek. Ilość miejsc ograniczona, dlatego prosimy o zgłaszanie się do 10 września telefoniczne lub mailowo: 77/ 487 54 22, info@euro-country.pl Udział w spływie bezpłatny!
 
 
 
DO POBRANIA: Karta zgłoszeniowa                                                                                                         
 
LISTY RANKINGOWE

W DNIU 28.07. 2014 ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE RADY W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONYMI W DNIACH 09-22.07.2014 NABORAMI NA DZIAŁANIA MAŁE PROJEKTY I TWORZENIE ROZWÓJ MIKROPRZESIĘBIORSTW. LISTY RANKINGOWE PONIŻEJ:

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW- WYBRANE 28.07.2014

MAŁE PROJEKTY - WYBRANE 28.07.2014 

 

 
Biuro LGD

W dniu 11.08.2014 tj. poniedziałek, biuro Fundacji Euro-Country będzie czynne od godz.12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
SPOTKANIA INFORMACYJNE
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udziałem w szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskich. Spotkania odbędą się:

 

  *   27 sierpnia 2014 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 5 Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Plac Wolności 13.

  *   8 września 2014 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 5 Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Plac Wolności 13.

 

Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z możliwością uzyskania wsparcia w formie dotacji w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości oraz samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz możliwości udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przewidziano również możliwość indywidualnych konsultacji w ww. zakresie ze specjalistą do spraw funduszy europejskich po zakończeniu spotkania.

 

Czytaj całość…
 
ZEBRANIE RADY FUNDACJI

W dniu 28.07.2014 r. w sali konferencyjnej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie przy ul. Parkowej 23 o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zgodności oraz wyboru projektów do realizacji w ramach działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Prosimy wszystkich członków o przybycie, oraz o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu 77 4875 422.

 
NABÓR 09.07-22.07.2014
Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska
Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek
informuje po raz ostatni o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
· limit dostępnych środków: 283 336,00
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów – 17,
minimalna ilość punktów – 9, decyduje większa liczba punktów w kryterium nr 2 lub 5.
II. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
· limit dostępnych środków: 493 869,55
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów
– 20,minimalna ilość punktów – 11.
Termin składania wniosków: 9.07.2014 r. – 22.07.2014 r.
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio
w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są
w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, IV p., oraz na stronach
internetowych Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, LGD:
www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl.
Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem
77 487 54 22.
 
UWAGA!
W DNIU 20.06.2014 R. BIURO LGD EURO-COUNTRY BĘDZIE NIECZYNNE.
 
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !
 
Warsztaty kulinarne - zakończenie cyklu

Warsztaty organizowane były w siedmiu gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Euro-Country: Reńska Wieś, Pawłowiczki, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Głogówek, Lubrza. Uczniowie pod opieką pań prowadzących warsztaty, uczyli się przygotowywać tradycyjne na terenie Lokalnej Grupy Działania Euro-Country potrawy: śląski obiad (rolady wieprzowe, kluski śląskie, kapusta czerwona) w GOK-u w Reńskiej Wsi, ule chrósteckie i makówki w domu strażaka w Pawłowiczkach, rosół z kury z 10-jajecznym makaronem i ciastka ze skwarek w GCKiR w Bierawie, ścierkę i kołacz z marchwią w GOK-u w Cisku, frykasę z kury i śliszki w siedzibie DFK w Polskiej Cerekwi, śląskie niebo i bałabuszki w farze parafialnej w Wierzchu oraz pierogi na 3 sposoby w GCKiR w Lubrzy.

Celem warsztatów była aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja produktów tradycyjnych i regionalnych na terenie LGD Euro-Country. W całym przedsięwzięciu wzięło udział 145 uczniów.

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie biura
Informujemy, że w dniu 2.05.2014 r. (czwartek) biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia!
 
Ogłoszenie biura
Informujemy, że w dniu 18.04.2014r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia!
 
Warsztaty kulinarne

Fundacja Euro-Country organizuje cykl siedmiu bezpłatnych warsztatów kulinarnych, które odbędą się na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (gminy: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Głogówek, Lubrza). Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja produktów tradycyjnych i regionalnych na naszym terenie.

 

                Czytaj całość… Image Image

 

Czytaj całość…
 
Wizyta Lokalnej Grupy Działania Górna Prosna

Spotkanie przedstawicieli LGD „Górna Prosna” z LGD Fundacją „Euro-Country” zaowocowało wymianą poglądów i doświadczeń dotyczących zrealizowanych projektów w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj całość…
 
UWAGA! KONKURS KULINARNY

 

KONKURS KULINARNY

Dokumenty do pobrania:
 
 

Zasady bez zmian:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dwu, trzy osobowych grup - przedstawicieli Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Do konkursu zostaną zakwalifikowani Przedstawiciele wykonujący kołocz własnoręcznie, każdy z uczestników zapewnia własne naczynia, przyprawy dodatkowe, duże blachy piekarskie oraz inne przedmioty niezbędne do przygotowania gotowego ciasta do wypieku.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom podstawowe składniki (mąka, cukier, nadzienie, jaja, mleko, masło oraz drożdże) niezbędne do przygotowania i wypieku kołocza oraz wypiek kołocza na miejscu przeprowadzania konkursu.
 • Powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie: WYGLĄD, SMAK, FORMĘ PREZENTACJI,TRADYCYJNE TECHNIKI WYTWARZANIA, ESTETYKĘ.

 
Przygotowanie kołocza i wypiek odbędzie się w dniu 24.05.2014r. w GOk-u, a ostateczne rozstrzygnięcie kunkursu odbędzie się 25.05.2014r. podczas JARMARKU URBANOWEGO w Reńskiej Wsi.
 

 

 
Szkolenia dla beneficjentów

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia oraz spotkania informacyjne:

 

3 marca 2014 r.„Biznesplan narzędziem do zdobycia Funduszy Europejskich”

4 marca 2014 r. – „Szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

5 marca 2014 r. – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”

6 marca 2014r. – „Wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 i 2014 - 2020”

7 marca 2014 r.„Fundusze Europejskie wspierające e-usługi”

Czytaj całość…
 
NABÓR 2014

W dniu 05.02.2014r. odbyło się posiedzenie rady, celem posiedzenia była ocena złożonych wniosków w ramach  Działania  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”- ostatni nabór. Poniżej listy rankingowe:

 

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI- WYBRANE 05.02.2014

 

MAŁE PROJEKTY - WYBRANE 05.02.2014

 
ZEBRANIE RADY 05.02.2014

Szanowni Państwo,

Członkowie Rady Fundacji Euro-Country,

 

 

 

 

w dniu 05.02.2014 r. w sali konferencyjnej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie przy ul. Parkowej 23 o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zgodności oraz wyboru projektów do realizacji w ramach działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi oraz „Odnowa i rozwój wsi” Prosimy wszystkich członków o przybycie, oraz o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu 77 4875 422.

 
Ważna informacja
Informujemy, iż w dniu 3.01.2014 tj. piątek biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny - 511 975 213
Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE O NABORACH 09.01.2014 r. 24.01.2014 r.

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek

 

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 1. po raz ostatni - operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a także mieszczą się w zakresie Przedsięwzięcia I Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country”

 • limit dostępnych środków: 322 812,59 zł

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 22, minimalna ilość punktów - 10.

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów i mieszczą się
  w zakresie Przedsięwzięcia I LSR „Nowoczesna baza turystyczna”, II Przedsięwzięcia LSR „Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country” oraz III Przedsięwzięcia LSR „Razem dla siebie i dla regionu”.

 • limit dostępnych środków: 48 711,07 zł;

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 20, minimalna ilość punktów - 11.

  Termin składania wniosków: 09.01.2014 r. – 24.01.2014 r.

  Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa),
  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

   

  Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 17, IVp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013

  Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem 77 487 54 22.

 
Rekrutacja do naboru nr III do projektu PO KLucz do biznesu 2!

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu informuje, iż Lider Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy oraz Partnerzy Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego rozpoczęły rekrutację do naboru nr III do projektu PO KLucz do biznesu 2! w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą w ramach projektu otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 40 tys. zł.

 

Czytaj całość…
 
Biznesplan narzędziem do zdobycia Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza

21 listopada 2013 r. (czwartek)

 na bezpłatne szkolenie pt. „Biznesplan narzędziem do zdobycia Funduszy Europejskich”.

Czytaj całość…
 
SZKOLENIE

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza

16 września 2013r. (poniedziałek)

na bezpłatne szkolenie  pt. „Zasady rozliczania mikroprojektów ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad”.

Szkolenie odbędzie się w sali posiedzeń nr 5 na parterze

Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu

przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle

w godz. od 11.00 do 14.00.

Więcej informacji o szkoleniu udzielają konsultanci LPI w swojej siedzibie, elektronicznie lub pod numerem telefonu 77 472 32 05 lub 77 483 70 03.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne uczestnictwa w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.

 
Festiwal Kultury Śląskiej i V Jarmark Lokalnych Grup Działania z województwa opolskiego

W dniach 27 i 28 lipca na placu przy restauracji Garden Cafe odbył się Festiwal Kultury Śląskiej i V Jarmark Lokalnych Grup Działania z województwa opolskiego. Organizatorami imprezy byli Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Gmina Cisek oraz restauracja Garden Cafe.

W sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku rozpoczął się konkurs na najlepszy kołocz z terenu Euro-Country. W sobotę kołocz został przygotowany i wypieczony. Wzięło w nim udział 7 trzyosobowych i 1 dwuosobowa drużyna. Prezentacja i ocena kołocza odbyła się w niedzielę. Do komisji konkursowej zaproszone zostały osoby z poza terenu naszego LGD tj.: Pani Danuta Majnusz, prezes stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Pani Joanna Bulak, kierownik biura stowarzyszenia Dolina Stobrawy oraz Pani Jadwiga Wójciak, prezes stowarzyszenia Bory Niemodlińskie. Po burzliwych naradach komisja zadecydowała, iż I miejsce w konkursie otrzymały gospodynie z sołectwa Łaniec, które debiutowały w tej edycji konkursu. II miejsce zajęły Pani z Klubu Seniorek z Bierawy, natomiast III Panie z zespołu Długomiłowiczanki. Wszystkie panie otrzymały nagrody.

W niedzielę uczestnicy Festiwalu mogli zwiedzić osiem stoisk Lokalnych Grup Działania biorących udział w V Jarmarku Lokalnych Grup Działania z Opolszczyzny, które prezentowały walory turystyczne swoich regionów oraz lokalne produkty. W tym roku Jarmark odbył się pod patronatem Pana marszałka Józefa Sebesty. W trakcie Festiwalu publiczność biorąca w nim udział mogła zagłosować na najlepiej prezentujące się stoisko LGD. Głosy, które oddawano do urny zliczyła komisja konkursowa złożona z organizatorów imprezy. Pierwsze miejsce na najciekawsze stoisko zajęło Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, kolejne miejsca zajęły Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz Dolina Stobrawy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska rzemiosła – garncarskie, sieciarskie oraz stoisko kowali. Dodatkowo podczas imprezy można było obejrzeć wystawę produktów rękodzielniczych m. in. haftowanych obrazów, serwetek, kwiatów z papieru, oraz wiele innych dzieł wykonanych przez mieszkańców z terenu Euro-Country.

Dużym zainteresowaniem wśród publiczności zgromadzonej w namiocie cieszył się przegląd twórczości z terenu LGD Euro-Country. Wykonawcy prezentujący się na scenie prezentowali rożnego rodzaju muzykę oraz umiejętności. W przeglądzie występowały kolejno zespoły: Perełki , Gwiazdeczki, Poezja, Nowe trio, ZPiT Komorno, Mażoretki Rytm III Kadetki, Andrzej Gdak, Ediie-Edward Pierzga, Długomiłowiczanki oraz Orkiestra Dęta z Racławic Śląskich. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych występów i dziękujemy za współpracę.

 

Image

 

Image Image

 

Image Image

 

Image Image

 

Image Image

 


 
PIKNIK KOLEJOWY

 

 

 

 
dodaj do ulubionych ustaw jako startową ciekawe linki góra strony
Copyright © 2007 Euro-Country Zakrzów - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
design: © Vacat sc