Home  e-mail
              
ZEBRANIE RADY FUNDACJI

W dniu 28.07.2014 r. w sali konferencyjnej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie przy ul. Parkowej 23 o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zgodności oraz wyboru projektów do realizacji w ramach działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Prosimy wszystkich członków o przybycie, oraz o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu 77 4875 422.

 
NABÓR 09.07-22.07.2014
Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska
Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek
informuje po raz ostatni o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
· limit dostępnych środków: 283 336,00
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów – 17,
minimalna ilość punktów – 9, decyduje większa liczba punktów w kryterium nr 2 lub 5.
II. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
· limit dostępnych środków: 493 869,55
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów
– 20,minimalna ilość punktów – 11.
Termin składania wniosków: 9.07.2014 r. – 22.07.2014 r.
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio
w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są
w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, IV p., oraz na stronach
internetowych Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, LGD:
www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl.
Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem
77 487 54 22.
 
UWAGA!
W DNIU 20.06.2014 R. BIURO LGD EURO-COUNTRY BĘDZIE NIECZYNNE.
 
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !
 
Warsztaty kulinarne - zakończenie cyklu

Warsztaty organizowane były w siedmiu gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Euro-Country: Reńska Wieś, Pawłowiczki, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Głogówek, Lubrza. Uczniowie pod opieką pań prowadzących warsztaty, uczyli się przygotowywać tradycyjne na terenie Lokalnej Grupy Działania Euro-Country potrawy: śląski obiad (rolady wieprzowe, kluski śląskie, kapusta czerwona) w GOK-u w Reńskiej Wsi, ule chrósteckie i makówki w domu strażaka w Pawłowiczkach, rosół z kury z 10-jajecznym makaronem i ciastka ze skwarek w GCKiR w Bierawie, ścierkę i kołacz z marchwią w GOK-u w Cisku, frykasę z kury i śliszki w siedzibie DFK w Polskiej Cerekwi, śląskie niebo i bałabuszki w farze parafialnej w Wierzchu oraz pierogi na 3 sposoby w GCKiR w Lubrzy.

Celem warsztatów była aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja produktów tradycyjnych i regionalnych na terenie LGD Euro-Country. W całym przedsięwzięciu wzięło udział 145 uczniów.

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie biura
Informujemy, że w dniu 2.05.2014 r. (czwartek) biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia!
 
Ogłoszenie biura
Informujemy, że w dniu 18.04.2014r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia!
 
Warsztaty kulinarne

Fundacja Euro-Country organizuje cykl siedmiu bezpłatnych warsztatów kulinarnych, które odbędą się na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (gminy: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Głogówek, Lubrza). Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja produktów tradycyjnych i regionalnych na naszym terenie.

 

                Czytaj całość… Image Image

 

Czytaj całość…
 
Wizyta Lokalnej Grupy Działania Górna Prosna

Spotkanie przedstawicieli LGD „Górna Prosna” z LGD Fundacją „Euro-Country” zaowocowało wymianą poglądów i doświadczeń dotyczących zrealizowanych projektów w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj całość…
 
UWAGA! KONKURS KULINARNY

 

KONKURS KULINARNY

Dokumenty do pobrania:
 
 

Zasady bez zmian:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dwu, trzy osobowych grup - przedstawicieli Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Do konkursu zostaną zakwalifikowani Przedstawiciele wykonujący kołocz własnoręcznie, każdy z uczestników zapewnia własne naczynia, przyprawy dodatkowe, duże blachy piekarskie oraz inne przedmioty niezbędne do przygotowania gotowego ciasta do wypieku.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom podstawowe składniki (mąka, cukier, nadzienie, jaja, mleko, masło oraz drożdże) niezbędne do przygotowania i wypieku kołocza oraz wypiek kołocza na miejscu przeprowadzania konkursu.
 • Powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie: WYGLĄD, SMAK, FORMĘ PREZENTACJI,TRADYCYJNE TECHNIKI WYTWARZANIA, ESTETYKĘ.

 
Przygotowanie kołocza i wypiek odbędzie się w dniu 24.05.2014r. w GOk-u, a ostateczne rozstrzygnięcie kunkursu odbędzie się 25.05.2014r. podczas JARMARKU URBANOWEGO w Reńskiej Wsi.
 

 

 
Szkolenia dla beneficjentów

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia oraz spotkania informacyjne:

 

3 marca 2014 r.„Biznesplan narzędziem do zdobycia Funduszy Europejskich”

4 marca 2014 r. – „Szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

5 marca 2014 r. – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”

6 marca 2014r. – „Wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 i 2014 - 2020”

7 marca 2014 r.„Fundusze Europejskie wspierające e-usługi”

Czytaj całość…
 
NABÓR 2014

W dniu 05.02.2014r. odbyło się posiedzenie rady, celem posiedzenia była ocena złożonych wniosków w ramach  Działania  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”- ostatni nabór. Poniżej listy rankingowe:

 

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI- WYBRANE 05.02.2014

 

MAŁE PROJEKTY - WYBRANE 05.02.2014

 
ZEBRANIE RADY 05.02.2014

Szanowni Państwo,

Członkowie Rady Fundacji Euro-Country,

 

 

 

 

w dniu 05.02.2014 r. w sali konferencyjnej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie przy ul. Parkowej 23 o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zgodności oraz wyboru projektów do realizacji w ramach działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi oraz „Odnowa i rozwój wsi” Prosimy wszystkich członków o przybycie, oraz o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu 77 4875 422.

 
OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania

Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 

Poszukuje osoby na stanowisko

 

Asystent ds. biurowych

 

 

Czytaj całość…
 
Ważna informacja
Informujemy, iż w dniu 3.01.2014 tj. piątek biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny - 511 975 213
Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE O NABORACH 09.01.2014 r. 24.01.2014 r.

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek

 

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 1. po raz ostatni - operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a także mieszczą się w zakresie Przedsięwzięcia I Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country”

 • limit dostępnych środków: 322 812,59 zł

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 22, minimalna ilość punktów - 10.

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów i mieszczą się
  w zakresie Przedsięwzięcia I LSR „Nowoczesna baza turystyczna”, II Przedsięwzięcia LSR „Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country” oraz III Przedsięwzięcia LSR „Razem dla siebie i dla regionu”.

 • limit dostępnych środków: 48 711,07 zł;

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 20, minimalna ilość punktów - 11.

  Termin składania wniosków: 09.01.2014 r. – 24.01.2014 r.

  Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa),
  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

   

  Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 17, IVp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013

  Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem 77 487 54 22.

 
OGŁOSZENIE BIURA

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż w dniach 23-27 grudnia 2013 roku biuro Fundacji Euro-Country będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Rekrutacja do naboru nr III do projektu PO KLucz do biznesu 2!

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu informuje, iż Lider Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy oraz Partnerzy Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego rozpoczęły rekrutację do naboru nr III do projektu PO KLucz do biznesu 2! w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą w ramach projektu otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 40 tys. zł.

 

Czytaj całość…
 
Biznesplan narzędziem do zdobycia Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza

21 listopada 2013 r. (czwartek)

 na bezpłatne szkolenie pt. „Biznesplan narzędziem do zdobycia Funduszy Europejskich”.

Czytaj całość…
 
Aktywność i kompetencje = praca

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie „Aktywność i kompetencje = Praca”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego .

 

W ramach projektu oferujemy:

ü  DARMOWE SZKOLENIA zawodowe:

 1. Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
 2. Kurs  „Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych”,
 3. Kurs „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”,

ü  Kurs „Aktywne poszukiwanie pracy z modułem przedsiębiorczości”;

ü  stypendia podczas trwania szkolenia;

ü  catering w trakcie trwania szkolenia;

ü  zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;

ü  udział w warsztacie „Kuźnia optymizmu”;

ü  opracowanie Indywidualnych Planów Działania;

ü  pomoc w znalezieniu pracy;

ü  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

ü  pomoc w założeniu własnej firmy i pozyskaniu  dofinansowania na jej prowadzenie;

ü  coaching nastawiony na niwelację barier związanych z aktywnością zawodową i społeczną, odkrywanie potencjału i jego wykorzystanie;

ü  PŁATNY STAŻ ZAWODOWY 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych :

 • gotowych do podjęcia zatrudnienia,
 • w wieku do 30 lat oraz osób które ukończyły 50 rok życia,
 • zamieszkujących  w województwie opolskim,
 • chętnych do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji.

  

Informacje:

Fundacja Dla Dobra Publicznego

Ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 48 10 300, 77 483 40 53, www.fddp.pl

ULOTKA 1

ULOTKA 2

 
Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny o  Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu oraz

Regionalny Ośrodek Europejskiego  Funduszu Społecznego w Opolu serdecznie zapraszają

26 września 2013  r. (czwartek)

 

na bezpłatne  spotkanie informacyjne pt.

 

 

„Kontrola projektów realizowanych w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013”.

 

 

Spotkanie odbędzie  się o godz. 10.00 w sali posiedzeń  nr 5 na parterze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu,

 

Plac Wolności 13,  47-220 Kędzierzyn – Koźle.

 

 

Więcej informacji o  spotkaniu informacyjnym udzielają konsultanci LPI
w swojej siedzibie,  elektronicznie lub pod numerem telefonu
77 472 32 05 i 77 483 70  03.

 

Prosimy o wcześniejszą informację  telefoniczną o uczestnictwie
w spotkaniu co ułatwi przygotowanie materiałów  szkoleniowych.

 
SZKOLENIE

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza

16 września 2013r. (poniedziałek)

na bezpłatne szkolenie  pt. „Zasady rozliczania mikroprojektów ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad”.

Szkolenie odbędzie się w sali posiedzeń nr 5 na parterze

Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu

przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle

w godz. od 11.00 do 14.00.

Więcej informacji o szkoleniu udzielają konsultanci LPI w swojej siedzibie, elektronicznie lub pod numerem telefonu 77 472 32 05 lub 77 483 70 03.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne uczestnictwa w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.

 
UWAGA PRODUCENCI

UWAGA  PRODUCENCI!

W dniu 21.08.2013 r. o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku przy ulicy Planetorza 30 odbędzie się spotkanie podsumowujące inwentaryzację  produktów lokalnych  z terenu LGD Euro-Country.

Spotkanie przeprowadzi Pani Renata Bukowska. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 
OGŁOSZENIE BIURA

Szanowni Państwo,

Członkowie Rady Fundacji Euro-Country,

 

 

w dniu 12 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie przy ul. Parkowej 23 o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zgodności oraz wyboru projektów do realizacji w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Prosimy wszystkich członków o przybycie, oraz o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu 77 4875 422.

 
Festiwal Kultury Śląskiej i V Jarmark Lokalnych Grup Działania z województwa opolskiego

W dniach 27 i 28 lipca na placu przy restauracji Garden Cafe odbył się Festiwal Kultury Śląskiej i V Jarmark Lokalnych Grup Działania z województwa opolskiego. Organizatorami imprezy byli Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Gmina Cisek oraz restauracja Garden Cafe.

W sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku rozpoczął się konkurs na najlepszy kołocz z terenu Euro-Country. W sobotę kołocz został przygotowany i wypieczony. Wzięło w nim udział 7 trzyosobowych i 1 dwuosobowa drużyna. Prezentacja i ocena kołocza odbyła się w niedzielę. Do komisji konkursowej zaproszone zostały osoby z poza terenu naszego LGD tj.: Pani Danuta Majnusz, prezes stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Pani Joanna Bulak, kierownik biura stowarzyszenia Dolina Stobrawy oraz Pani Jadwiga Wójciak, prezes stowarzyszenia Bory Niemodlińskie. Po burzliwych naradach komisja zadecydowała, iż I miejsce w konkursie otrzymały gospodynie z sołectwa Łaniec, które debiutowały w tej edycji konkursu. II miejsce zajęły Pani z Klubu Seniorek z Bierawy, natomiast III Panie z zespołu Długomiłowiczanki. Wszystkie panie otrzymały nagrody.

W niedzielę uczestnicy Festiwalu mogli zwiedzić osiem stoisk Lokalnych Grup Działania biorących udział w V Jarmarku Lokalnych Grup Działania z Opolszczyzny, które prezentowały walory turystyczne swoich regionów oraz lokalne produkty. W tym roku Jarmark odbył się pod patronatem Pana marszałka Józefa Sebesty. W trakcie Festiwalu publiczność biorąca w nim udział mogła zagłosować na najlepiej prezentujące się stoisko LGD. Głosy, które oddawano do urny zliczyła komisja konkursowa złożona z organizatorów imprezy. Pierwsze miejsce na najciekawsze stoisko zajęło Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, kolejne miejsca zajęły Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz Dolina Stobrawy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska rzemiosła – garncarskie, sieciarskie oraz stoisko kowali. Dodatkowo podczas imprezy można było obejrzeć wystawę produktów rękodzielniczych m. in. haftowanych obrazów, serwetek, kwiatów z papieru, oraz wiele innych dzieł wykonanych przez mieszkańców z terenu Euro-Country.

Dużym zainteresowaniem wśród publiczności zgromadzonej w namiocie cieszył się przegląd twórczości z terenu LGD Euro-Country. Wykonawcy prezentujący się na scenie prezentowali rożnego rodzaju muzykę oraz umiejętności. W przeglądzie występowały kolejno zespoły: Perełki , Gwiazdeczki, Poezja, Nowe trio, ZPiT Komorno, Mażoretki Rytm III Kadetki, Andrzej Gdak, Ediie-Edward Pierzga, Długomiłowiczanki oraz Orkiestra Dęta z Racławic Śląskich. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych występów i dziękujemy za współpracę.

 

Image

 

Image Image

 

Image Image

 

Image Image

 

Image Image

 


 
PIKNIK KOLEJOWY

 

 

 

 
WYNIKI
W dniu 5 czerwca odbylo się posiedzenie Zarządu
Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE KONKURSU

Fundacja Euro- Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystent ds. biurowych

(umowa na czas określony od 1.07.2013 do 31.12.2013)

Czytaj całość…
 
dodaj do ulubionych ustaw jako startową ciekawe linki góra strony
Copyright © 2007 Euro-Country Zakrzów - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
design: © Vacat sc