Home  e-mail
              
CYKL "ŚRODA Z FUNDUSZAMI"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”  pn. „Środa z Funduszami dla jednostek nauki”.

 

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 1, sala nr 13.

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich w latach 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępnie informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność jednostek nauki (m.in. w zakresie prowadzenia badań i infrastruktury badawczej, nawiązywania współpracy sektora nauki i biznesu oraz działalności dydaktycznej).

 

Czytaj całość…
 
CYKL SZKOLEŃ

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim ma przyjemność poinformować, iż rusza cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”.

 

Spotkania organizowane będą w każdą pierwszą środę miesiąca, począwszy od października 2014 r. do lutego 2015 r. Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020.

 

Czytaj całość…
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Fundacja Euro-Country zaprasza wszystkich fotografów amatorów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Cztery pory roku”. Celem konkursu jest uchwycenie w różnych porach roku piękna zmieniającego się krajobrazu na terenie Lokalnej Grupy Działania Euro-Country tj. gmin: Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś.

 

Zasady:

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie cztery prace, prezentujące inną porę roku.

2. Nadesłane fotografie nie mogą być wcześniej publikowane.

3. Udział w konkursie wiąże się z przekazaniem praw autorskich oraz praw do publikacji zdjęć w materiałach promocyjnych LGD Euro-Country.

4. Prace należy przesyłać do 31.10.2014 r. mailem (info@euro-country.pl) lub dostarczyć do siedziby biura na nośniku CD.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.2014 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone 05.11.2014 r.

 

Komisja konkursowa wyłoni 12 najlepszych zdjęć, które zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2015. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu 77 4875 422.

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

                                              

                                                                                                                                                                        

 
SPŁYW KAJAKOWY
Fundacja Euro-Country serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na spływ kajakowy inaugurujący budowę stanic kajakowych na terenie naszego LGD. Spływ odbędzie się w sobotę 13 września z Przewozu (stara przeprawa czołgowa) do Landzmierza (Biadaczów). Po spływie zapraszamy wszystkich na poczęstunek. Ilość miejsc ograniczona, dlatego prosimy o zgłaszanie się do 10 września telefoniczne lub mailowo: 77/ 487 54 22, info@euro-country.pl Udział w spływie bezpłatny!
 
 
 
DO POBRANIA: Karta zgłoszeniowa                                                                                                         
 
ZEBRANIE RADY FUNDACJI

W dniu 28.07.2014 r. w sali konferencyjnej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie przy ul. Parkowej 23 o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zgodności oraz wyboru projektów do realizacji w ramach działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Prosimy wszystkich członków o przybycie, oraz o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu 77 4875 422.

 
Warsztaty kulinarne - zakończenie cyklu

Warsztaty organizowane były w siedmiu gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Euro-Country: Reńska Wieś, Pawłowiczki, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Głogówek, Lubrza. Uczniowie pod opieką pań prowadzących warsztaty, uczyli się przygotowywać tradycyjne na terenie Lokalnej Grupy Działania Euro-Country potrawy: śląski obiad (rolady wieprzowe, kluski śląskie, kapusta czerwona) w GOK-u w Reńskiej Wsi, ule chrósteckie i makówki w domu strażaka w Pawłowiczkach, rosół z kury z 10-jajecznym makaronem i ciastka ze skwarek w GCKiR w Bierawie, ścierkę i kołacz z marchwią w GOK-u w Cisku, frykasę z kury i śliszki w siedzibie DFK w Polskiej Cerekwi, śląskie niebo i bałabuszki w farze parafialnej w Wierzchu oraz pierogi na 3 sposoby w GCKiR w Lubrzy.

Celem warsztatów była aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja produktów tradycyjnych i regionalnych na terenie LGD Euro-Country. W całym przedsięwzięciu wzięło udział 145 uczniów.

Czytaj całość…
 
Warsztaty kulinarne

Fundacja Euro-Country organizuje cykl siedmiu bezpłatnych warsztatów kulinarnych, które odbędą się na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (gminy: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Głogówek, Lubrza). Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja produktów tradycyjnych i regionalnych na naszym terenie.

 

                Czytaj całość… Image Image

 

Czytaj całość…
 
Wizyta Lokalnej Grupy Działania Górna Prosna

Spotkanie przedstawicieli LGD „Górna Prosna” z LGD Fundacją „Euro-Country” zaowocowało wymianą poglądów i doświadczeń dotyczących zrealizowanych projektów w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj całość…
 
UWAGA! KONKURS KULINARNY

 

KONKURS KULINARNY

Dokumenty do pobrania:
 
 

Zasady bez zmian:

  • Konkurs jest przeznaczony dla dwu, trzy osobowych grup - przedstawicieli Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
  • Do konkursu zostaną zakwalifikowani Przedstawiciele wykonujący kołocz własnoręcznie, każdy z uczestników zapewnia własne naczynia, przyprawy dodatkowe, duże blachy piekarskie oraz inne przedmioty niezbędne do przygotowania gotowego ciasta do wypieku.
  • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom podstawowe składniki (mąka, cukier, nadzienie, jaja, mleko, masło oraz drożdże) niezbędne do przygotowania i wypieku kołocza oraz wypiek kołocza na miejscu przeprowadzania konkursu.
  • Powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie: WYGLĄD, SMAK, FORMĘ PREZENTACJI,TRADYCYJNE TECHNIKI WYTWARZANIA, ESTETYKĘ.

 
Przygotowanie kołocza i wypiek odbędzie się w dniu 24.05.2014r. w GOk-u, a ostateczne rozstrzygnięcie kunkursu odbędzie się 25.05.2014r. podczas JARMARKU URBANOWEGO w Reńskiej Wsi.
 

 

 
dodaj do ulubionych ustaw jako startową ciekawe linki góra strony
Copyright © 2007 Euro-Country Zakrzów - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
design: © Vacat sc