ROZEZNANIE CENOWE - ULOTKA

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu graficznego, skład i druk ulotki promującej Edukację regionalną przedsiębiorczych wsi na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie projektu graficznego, skład i druk ulotki.

Szczegóły zapytania w załączniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 11.10.2018r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” w miesiącu sierpniu 2018r. dokonało rozeznania cenowego dotyczącego Przedmiotu zamówienia: Zakup kompletu sprzętu do siatkówki plażowej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowił:

 • Linie wyznaczająca pole gry – uniwersalne – 1 szt.
 • Słupki do siatkówki stalowe, cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne – 1 kpl.
 • Tuleja montażowa słupka stalowego (dł. 1 m) – 2 szt.
 • Siatka do siatkówki plażowej – 1szt.
 • Antenki do siatki - 2szt.
 • Osłona standardowa słupka – 2 szt.
 • Transport

W odpowiedzi na przesłane drogą emailową zapytania wpłynęły trzy oferty.

Rozeznanie ofert na sprzęt sportowy do siatkówki plażowej:

1.            P.U.H "SPORT PLUS" Szymon Niepsuj, ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice, zaproponował cenę za całość zamówienia łącznie z transportem w kwocie: 2 898,56 zł. brutto

2.            Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT S.A. 43-300 Bielsko-Bała zaproponowała cenę za całość zamówienia łącznie z transportem w kwocie: 3 410,22 zł. brutto

3.            Firma Handlowa STEMPEL ul. Wrocławska 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zaproponowała cenę za całość zamówienia z transportem gratis w kwocie: 3 284,10 zł. brutto

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym najkorzystniejszą cenę za całość zamówienia zaoferowała firma P.U.H "SPORT PLUS" w kwocie 2 898,56 zł. brutto.

Rozeznanie cenowe przeprowadzili pracownicy biura Stowarzyszenia „Euro-Country”

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. 

Szczegóły w załaczniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 10.07.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wizualizacji graficznej figur drewnianych które mają zostać ustawione jako infrastruktura turystyczna na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie wizualizacji graficznej, w tym rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów mają zostać wykonane figury, a także sposób ich montażu na terenie miejscowości Cisek, na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

Szczegóły zapytania w załączniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 10.07.2018

 

 Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu graficznego wiaty na Ścieżce edukacyjno-przyrodniczej oraz przygotowanie projektu zagospodarowania małej infrastruktury edukacyjno-informacyjnej (6 szt.) na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie projektu graficznego, w tym szczegółowych rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów ma zostać wykonana wiata, a także sposób montażu wiaty na terenie miejscowości Przewóz, gm. Cisek.

Szczegóły zapytania w załaczniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 10.07.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) w ramach rozeznania rynku na potrzeby przygotowania Projektu Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablic edukacyjnych dotyczących tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  szczegóły w załaczniku.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 28.06.2018

Zarząd Stowarzyszenia "Euro-Country" unieważnia postępowaie ofertowe z dn.20.06.2018r. dotyczące Projektu i wykonania tablic edukacyjnych dot. tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu współpracy pn. "Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych".

Postępowanie ofertowe zostaje unieważnione ze wzgledu na nieprecyzyjnie przygotowaną specyfikację przedmiotu zamówienia.

W najblizszym czasie zostanie dokonane rozeznanie rynku w przedmiotowej sprawie.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 28.06.2018

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na terenie miejscowości Przewóz w ilości 2 szt.

 • Tablica edukacyjna dot. tradycji sieciarskich na terenie miejscowości Przewóz – 1 szt.
 • Tablica edukacyjna dot. tradycji wikliniarskich na terenie Przewóz – 1 szt.
 • Wymiary tablic 80x90
 • Tablice powinny być wykonane z materiału trwałego i odpornego na czynniki zewnętrzne
 • Nadruk na tablicach powinien być zabezpieczony folią odporna na promieniowanie UV
 • treść oraz zdjęcia pozostają po stronie zamawiającego
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek, woj. opolskie
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • projekt, wykonanie oraz dostarczenie zamówionych tablic

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 20.06.2018

 

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów:

 • wymiary rzeźb: wysokość od 1,5m do 2 metrów
 • pierwsza rzeźba Rycerz „tron” z miejscem do siedzenia (figura powinna mieć kształt siedziska)
 • druga rzeźba Rycerz stojący opierający się o kamień
 • trzecia rzeźba Rycerz „ławka” ( figura powinna być połączona z miejscem do siedzenia na 2-3 osoby do 1,5m długości)
 • czwarta rzeźba Rycerz stojący
 • piąta rzeźba Rycerz stojący
 • rzeźby będą umiejscowione w różnych częściach miejscowości Cisek, woj. opolskie
 • dostarczenie drewna oraz montaż jest po stronie zamawiającego
 • materiał, z którego mają być wykonane rzeźby: Topola
 • realizacja zadania 2019r.

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt.

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 20.06.2018r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż altany - wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie altany – wiaty drewnianej dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

 • wymiary wiaty: 3m długość x 3m szerokość
 • 4 nogi
 • dach czterospadzisty pokryty podbitką drewnianą, papą oraz gontem bitumicznym
 • wiata powinna być wykonana z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę
 • przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić działanie czynników atmosferycznych ( m.in. impregnację drewna) oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co najmniej 5 lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego i podpisania protokołu montażu wiaty, t.j. co najmniej do końca 2025 roku
 • miejsce realizacji zadania: Reńska Wieś
 • materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie altany - wiaty drewnianej
 • montaż i transport altany - wiaty drewnianej

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie wiaty, montaż oraz transport

4. Oferty należy składać do dnia 18.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 04.06.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup stacji naprawy rowerów na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

2. Zakres zapytania:

 • stacja ze stali ocynkowanej standard - szt. 1
 • 4 nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym – komplet 1
 • krętliki do wkrętaków i imbusów – szt. 1
 • transport

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 31.05.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Na wyżej wymienionych materiałach Dostawca jest zobowiązany umieścić nadruk logotypów zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020.

6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 31.05.2018r.

8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

9. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 21.05.2018

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Tablic edukacyjnych i Gier edukacyjnych na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zakup Tablic – gier edukacyjnych w ilości 4 szt.

 1. Tablica – gra o tematyce środowiska wodnego: Konstrukcja o wymiarach ok. 205 x 35 x 220cm z dachem dwuspadowym, tablice zadrukowane dwustronnie o wymiarach ok. 160 x 90, pod tablicami wymagane zamontowanie 5 obracanych kostek o wymiarach ok. 20 x 20 x 18cm z nadrukiem w tej samej tematyce
 2. Tablica – gra edukacyjna o tematyce zielarskiej: Konstrukcja o wymiarach ok. szer. 140 cm, wys. 220 cm. Tablica – gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, w stelażu należy umieścić 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x
  2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers) w tej samej tematyce.
 3. Tablica – gra edukacyjna o tematyce ryb słodkowodnych: Konstrukcja o wymiarach ok. szer. 140 cm, wysokość 220 cm. Tablica - gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, w stelażu należy umieścić 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x 2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers) w tej samej tematyce.
 4. Gra o tematyce ptaków wodnych: Konstrukcja o wymiarach Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem powinny być zamontowane cztery obracane prostopadłościany o wymiarach z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami ptaków wodnych. Wydruk na prostopadłościanach pełnokolorowy powinien być zabezpieczony lakierem UV.
  Konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek, woj. opolskie
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • dostarczenie i montaż zamówionych tablic i gier edukacyjnych

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 01.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 21.05.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż drewnianego stelaża w ilości 2 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej.

 • wymiary tablicy, która będzie montowana do stelaża : 90 cm długość x 80cm szerokość
 • stelaż drewniany na dwóch nogach
 • daszek dwuspadowy
 • stelaż zamontowany (wkopany) w podłoże
 • stelaż powinien  być wykonany z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę
 • przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić działanie czynników atmosferycznych ( m.in. impregnację drewna) oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co najmniej 5 lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego i podpisania protokołu montażu wiaty, t.j. co najmniej do końca 2025 roku
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek
 • materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej w ilości 2 szt.
 • montaż drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej w ilości 2 szt.

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie stelaży, montaż oraz transport .

4. Oferty należy składać do dnia 29.05.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia:  100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono 21.05.2018r

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianej wiaty dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

 • wymiary wiaty: 7 m długość x 5 m szerokość, 2,5 m wysokość (podpory/ słupy)
 • powierzchnia dachu: 8 m długość x 6 m szerokość
 • dach czterospadowy pokryty podbitką drewnianą, papą oraz gontem bitumicznym
 • 9 nóg, płotek do wys. 110 cm, na dwóch ścianach (7 m i 5 m na całej długości) i na drugim długim boku z wyjściem na środku
 • podstawa pod wiatę z kostki brukowej: 6 m szerokość x 8 m długość
 • wiata powinna być wykonana z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę
 • przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić działanie czynników atmosferycznych (m.in. impregnację drewna) oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co najmniej 5 lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego i podpisania protokołu montażu wiaty, tj. co najmniej do końca 2025 roku
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek, działka przy Świetlicy Wiejskiej
 • materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim

Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie wiaty drewnianej
 • montaż wiaty drewnianej

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie wiaty, montaż oraz transport

4. Oferty należy składać do dnia 29.05.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 21.05.2018r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

Przeprowadzenie warsztatów pn. Jak założyć wioskę tematyczną na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zaplanowanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami (5-10 osób z 5 miejscowości) we wsiach na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania w dołączonym załaczniku.

Ofery należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście złożyć w biurze Stowarzyszenia "Euro-Country" do dnia 14.05.2018r. na dołączonym Formularzu ofertowym.

Utworzono 07.05.2018r.

 

 

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na komputer laptop do pracy biurowej

Czytaj więcej...

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na wynajem kserokopiarki, drukarki czarno-białej – minimum 4 000 stron, skaner kolorowy, karta sieciowa, duplex, podajnik dwustronny.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe- roll-up exclusive promocyjny Stowarzyszenie "Euro-Country".

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe- szkolenie – Ochrona danych osobowych z dnia 08.07.2016r.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe- tablica informacyjno-promocyjna z dnia 10.06.2016r.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe- potykacz z dnia 10.06.2016r.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe- wykonanie usługi prawnej/polityka bezpieczeństwa
z dnia 20.04.2016r

 

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na:

WYKONANIE USŁUGI PRAWNEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW ZMIERZAJACYCH DO WYZNACZENIA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI WRAZ ZE STOSOWNYMI UCHWAŁAMI

 

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 10 maja 2016 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”.

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok