W związku z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś oraz szczególnie istotnym problemem, określenia  grup defaworyzowanych na terenie poprzez wspieranie włączenia społecznego oraz  ograniczenia ubóstwa, zwracamy się z prośbą o wsparcie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Państwa doświadczenie jak również znajomość problemu pozwoli nam dokładniej spojrzeć na problemy grup defaworyzowanych, a co za tym idzie efektywniejszemu ich przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

W związku z problematyką serdecznie zapraszamy  w dniu 16.11.2015r. o godzinie 10:00  do biura LGD Euro-Country przy ulicy Parkowej 23, w Zakrzowie  na spotkanie focusowe przedstawicieli GOPS-ów oraz PUP-u.

Prosimy o wydelegowanie jednego przedstawiciela Państwa instytucji oraz potwierdzenie przybycia do 13.11.2015r. drogą mailową  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczną 77 4875 422.

Podczas spotkania zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • główne problemy społeczne na obszarze,
  • grupy, o których można powiedzieć, że są defaworyzowane, np. w dostępie do usług publicznych, zagrożone wykluczeniem, charakteryzujące się niskim uczestnictwem w życiu społecznym, etc.,
  • główne przyczyny wykluczenia,
  • działania jakie można podjąć, aby przeciwdziałać wykluczeniu,
  • grupy, które są szczególnie defaworyzowane w dostępie do lokalnego rynku pracy,
  • przyczyny trudności grup w znalezieniu pracy,
  • działania jakie można podjąć aby ułatwić im dostęp do lokalnego rynku pracy.