Zaczynamy spotkania dot. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

 

Stowarzyszenie Euro Country zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 2027 3