Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie opinii i uwag do przedstawionej propozycji zawartej w załączniku. Są to efekty prac nad opracowaniem
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które powstawały z udziałem mieszkańców obszaru LGD „Euro Country”.

Szanowni mieszkańcy,

prosimy o wypełnienie ankiety  dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Euro Country" na lata 2023-2027.
Od ponad 10 lat zajmujemy się ogłaszaniem konkursów, umożliwiających pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację różnych projektów przez gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a nawet osoby fizyczne.

Uwaga mieszkańcy gminy Cisek, przypominamy że 04.07.2022 spotykamy się z Wami w urzędzie gminy o 15:00.

Uwaga mieszkańcy gminy Pawłowiczek, przypominamy że 01.07.2022 spotykamy się z Wami w urzędzie gminy o 15:00.

Uwaga mieszkańcy gminy Bierawa, przypominamy że 30.06.2022 spotykamy się z Wami w urzędzie gminy o 15:00.

Uwaga mieszkańcy gminy Reńska Wieś, przypominamy że 28.06.2022 spotykamy się z Wami w urzędzie gminy o 15:00.

Uwaga mieszkańcy gminy Polska Cerekiew, przypominamy że 21.06.2022 spotykamy się z Wami w urzędzie gminy o 15:00.

Szanowni mieszkańcy, zaczynamy zbierać informacje do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027!

Stowarzyszenie "Euro-Country zaczyna konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju, które realizowane będą w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia „Euro-Country”.

Działamy dalej, przed nami ważny czas przygotowywania nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027.

Zaczynamy spotkania dot. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027