Aleksandra Szlagowska-Papuzińska - prezes zarządu

Łukasz Albert - wiceprezes zarządu

Maria Wieczorek-Juzwiszyn - członek zarządu