Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ogłasza nabór w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie:

-" Odnowa i rozwój wsi" w ramach przedsięwzięcia I

Lokalnej Strategii Rozwoju

"Nowoczesna Baza Turystyczna Euro-Country"

Limit środków - 922 378,59 PLN

-tzw. małych projektów, w ramach przedsięwzięcia I

Lokalnej Strategii Rozwoju

"Nowoczesna Baza Turystyczna Euro-Country" oraz II przedsięwzięcia

"Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country"

Limit dostępnych środków - 130 011,21 PLN

Termin składania wniosków: 08.02.2013 - 21.02.2013r.

Miejsce składania wniosków:

Siedziba LGD, Zakrzów, ul. Parkowa 23, II piętro

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD lub na stronie internetowej LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013.