W związku z umieszczeniem w dniu 12.03.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Euro-Country informacji o zamiarze podjęcia działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, pod tytułem: Aktywnie i z pomysłem na terenie Euro-Country

informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 14.04.2020 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia po ocenie projektu przez Radę decyzyjną przekaże dokumentację z naoboru oraz wniosek o udzielenie wsparcia na realizację operacji własnej do Zarządu Województwa.

Utworzono: 14.04.2020 r.