W ramach grantu uzyskanego przez Ludowy Zespół „Odrzanka” Dziergowice powstał pierwszy w Polsce Szlak psich łap na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskie. LZS ma w swoich strukturach wydzieloną Sekcję psich zaprzęgów „Cze-Mi”.

Sekcja od wielu lat zajmuje się organizacją zawodów związanych z tym sportem, które odbywają się w okolicznych lasach. Mają one na celu propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez różne formy sportu, ale także promocję tego obszaru, który jest bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. W skład Szlaku wchodzą 4 ścieżki rekreacyjne przeznaczone dla psich zaprzęgów i spacerów z psami oraz ustawienie w kilku miejscach ławek, a także tablic informacyjnych. Ścieżki oznaczone różnymi kolorami mają różną długość, tak aby korzystać z niej mogli mnie i bardziej za[prawieni w marszach piechurzy.

Lasy bezpośrednio otaczające sołectwo Lubieszów to lasy nadleśnictwa Rudy Raciborskie, które są usytuowane w 150 kompleksach. Obręb Rudy tworzy zasadniczo jeden duży zwarty obszar leśny, do którego przylega główny kompleks obrębu Kuźnia położony z prawej strony rzeki Odry. Spośród 18 tyś hektarów największy udział stanowią drzewostany z udziałem sosny pospolitej (78%0 ale stosunkowo jest również dębin i olszyn. Pierwszymi osadnikami w wiekach średnich na terenie lasów nadleśnictwa byli Cystersi, którzy przyczynili się do rozwoju przemysłu, rolnictwa, hodowli i leśnictwa na naszym terenie. W 1993 r. na terenach nadleśnictwa utworzono Park Krajobrazowy „Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich” o powierzchni 505 km2.

Lasy nadleśnictwa wielokrotnie dotykane były różnymi kataklizmami, spośród których największe szkody wywołał pożar z sierpnia 1992 r. Zniszczeniu uległo wtedy ponad 9 tyś. hektarów lasu, które do dnia dzisiejszego zostały całkowicie odnowione.

W lasach podziwiać można liczne gatunki fauny i flory. Najliczniejsze to: jeleń szlachetny, sarna, daniel, dzik, lis, zając, kuna, tchórz i jenot. Licznie występują rzadkie ptaki, płazy i gady. Las to nie tylko skupisko wielu drzew iglastych i liściastych. To także dom wielu stworzeń małych i dużych - ssaków, płazów, owadów, czy ptaków. Las zapewnia im zarówno pożywienie, jak również schronienie.

Lasy odgrywają znaczącą rolę w naszym świecie, gromadzą nadmiar wody, dzięki czemu chronią przed powodziami, produkują życiodajny tlen – jedna sosna potrafi wyprodukować tlen potrzebny do życia aż trzech osób, dostarczają ludziom drewno niezbędne przede wszystkim do celów budowlanych, ponadto z drewna wyrabia się również papier, jednak ze względu na zbyt duże zapotrzebowanie ostatnimi laty coraz częściej wykorzystuje się makulaturę. Lasy dostarczają także owoców (głównie jagody, jeżyny i maliny) oraz grzybów. Lasy są również bardzo atrakcyjnym miejscem na relaks i odpoczynek – dostarczają świeżego powietrza, ciszy i spokoju, działają bardzo pozytywnie na nasze organizmy.

Mapa szlaku psich łap do pobrania PONIŻEJ.

DSC 0319

20190323 143955

20190324 134827

20190530 080811

Załączniki:
Plik
Pobierz ten plik (mapka_Szlak_Psich_Łap_2018.pdf)Mapa szlaku psich łap