Zapraszamy na szkolenie z Social Mediów. które organizujemy w dniach od 17-21.06.2024 w Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Szkolenie jest adresowane do: producentów lokalnych, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli Urzędów Gmin oraz innych zainteresowanych podmiotów z terenu LGD Stowarzyszenia ,,Euro-Country".

szkolenie social media