Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. Śladami Utopca. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do wszystkich fotografujących amatorów z terenu Euro-Country.

Celem konkursu pn. Śladami Utopca jest wzrost świadomości mieszkańców na temat zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych poprzez przeprowadzenie konkursu fotograficznego, zorganizowania wystawy pokonkursowej oraz wydanie kalendarza promującego zasoby terenu.

Szczegóły w regulaminie poniżej.