Jeżeli oferujesz wyjątkowy i charakterystyczny dla obszaru Euro-Country produkt lub usługę w jednej z kategorii: rękodzieło, produkt spożywczy, usługa, zespół artystyczny, wydarzenie/impreza, produkt turystyczny/obiekt turystyczny/obiekt zabytkowy zgłoś się do nas do 24 sierpnia!

Twój produkt może zostać wpisany na LISTĘ PRODUKTÓW LOKALNYCH EURO-COUNTRY i otrzymać Certyfikat produktu.

Uwaga