Szanowni mieszkańcy,

prosimy o wypełnienie ankiety  dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Euro Country" na lata 2023-2027.
Od ponad 10 lat zajmujemy się ogłaszaniem konkursów, umożliwiających pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację różnych projektów przez gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a nawet osoby fizyczne.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące  budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024 – 2030, a w szczególności opracowaniu nowych celów LSR w oparciu o wypracowaną już analizę SWOT (mocnych i słabych stron).

Koordynatorem spotkania będzie Dagmara Duchnowska – ekspert z budowania lokalnych strategii rozwoju jak również, trenerka organizacji społecznych, organizatorka i prowadząca szkolenia, warsztaty dla administracji publicznej, związana z zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych (w tym funduszy unijnych).

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. (środa) od godz. 12.30 do 15.30  w sali konferencyjnej biura Stowarzyszenia „Euro-Country” mieszczącej się w zamku w Polskiej Cerekwi

ul. Karola Miarki 2.

 

Stowarzyszenie "Euro-Country" 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dot. rozliczania projektów grantowych. Na spotkanie zapraszamy wszystkich grantobiorców oraz osoby, które będą odpowiedzialne za rozliczenie projektów grantowych złożonych ramach w naborów nr 1/2022/G i 2/2022/G. Spotkanie odbędzie się 28.12.2022 r. w zamku w Polskiej Cerekwi o godzinie 10:00 (adres: ul. Karola Marki 2, 47-260 Polska Cerekiew).

Serdecznie zapraszamy 4 grudnia na Jarmark Bożonarodzeniowy do Sukowic. 

Uwaga zmiana terminów!!!

Jeśli jesteś sprzedawcą dobrego jedzenia, zwłaszcza z asortymentem świątecznym, lokalnym producentem zdrowej żywności, rękodzielnikiem, rzemieślnikiem, handlarzem ciekawymi i ładnymi rzeczami (wykluczona tzw. "chińszczyzna") to właśnie dla Ciebie ta informacja!

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia "Euro-Country",

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Państwa, na walne zebranie data i godzina: 28 września 2022 roku o godzinie 16:30. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 23.09.2022

Podczas zebrania zostaną poruszone następujące tematy:

  1.     Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2021
  2.     Zmiany w Statucie.
  3.     Budowa nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
  4.     Bieżąca realizacja naszych działań.

Mając na uwadze ważność spraw poruszanych na Walnym Zebraniu oraz to, że podczas głosowania musi być obecna co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia "Euro-Country"o uczestnictwo w zebraniu.

W imieniu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu serdecznie zapraszamy na drugą (i zarazem ostatnią edycję…) Ekopikniku organizowanego w ramach naszego wspólnego projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Termin: 11 września (niedziela) 2022 r. godz. 10.00 – 18.00
Organizator: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
Charakter imprezy: Impreza plenerowa o charakterze ekologicznym
Wstęp: bezpłatny
Szczegółowy program imprezy znajdziecie na stronie https://muzeumwsiopolskiej.pl/glos-maja-ryby-ekopiknik-w-muzeum-program-imprezy/

Plakat GLOS MAJA RYBY EKOPIKNIK 2022 1 716x1024

Uwaga, razem z sołectwem Sukowice zaczynamy zbierać zgłoszenia na 4 rajd rowerowy "Śladami Utopca". Zapisy u sołtysa Sukowic tel.: 721 920 839 lub w naszym biurze tel.: 77 88 73 027.

Uwaga, poszukujemy chętnych producentów lokalnych do wystawienia stoiska podczas imprezy "Gotujemy z Utopcem" w dniu 4 września br. przed zamkiem w Polskiej Cerekwi.

Podkategorie