Szanowni beneficjenci,

w dniu 27 lipca 2016 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Drodzy mieszkańcy,

zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji Lokanej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

29 kwietnia przedstawiciele zarządu Stowarzyszenie Euro-Country - Aleksandra Szlagowska i Łukasz Albert, podpisali w Opolu z Marszałkiem Województwa Panem Andrzejem Bułą oraz Wicemarszałkiem Województwa Panem Antonim Konopką umowę ramową dotyczącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2022.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków grupy roboczej na zebranie w dniu 16.12.2015 o godzinie 17 w sali TSKN w Reńskiej Wsi przy ulicy Raciborskiej 25.

Drodzy mieszkańcy gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś, zapraszamy do konsultacji koncepcji nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju Euro-Country na lata 2016-2022.

Zachecamy do zapoznania się z dokumentami wg, których założenia celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz analiza SWOT zostały przygotowane  oraz do zgłaszania swoich uwag do nich.

Na Państwa uwagi czekamy do 11 grudnia 2015 r. Załączniki do pobrania poniżej.

W dniu 12 listopada br. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi  odbędzie się  walne zgromadzenie Stowarzyszenia "Euro-Country".

W dniu 02.11.2015r. w biurze LGD Euro-Country o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO
2014-2020, które będzie miało miejsce 6 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Sali nr 5 przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.

Najbliższe spotkanie dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne będzie miało miejsce 4 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 1 w Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Szkolnej 17.

 

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów za pośrednictwem LGD Euro-Country informujemy, iż dniu 09.10.2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju i zgłaszania swoich uwag i pomysłów. To m.in. od Państwa, mieszkańców gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś zależy na co i jak zostanie przeznaczonych maksymalnie 5 mln zł w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Euro-Country.

10 czerwca 2015r.  w Prószkowie odbyła się konferencja pn. "Podsumowanie realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013 w województwie opolskim".
Na konferencję zostały zaproszone również lokalne grupy działania. Fundacja Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich otrzymała statuetkę oraz podziękowania za współpracę przy realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie opolskim.

Podkategorie