Image

Wyjazd studyjny do Burgundii

W dniach od 7 do 10 czerwca odbywała się wizyta studyjna do Burgundii zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

W delegacji uczestniczyły: Pani Mariola Szachowicz - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, Pani Jolanta Paszkiewicz – Z-ca Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO, Pani Iwona Characiarek – Kierownik Referatu Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO oraz trzy Panie reprezentujące Lokalne Grupy Działania z Opolszczyzny: Wiesława Nowakowska – Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Beata Wielgosik – Góra św. Anny i Aleksandra Szlagowska – Euro-Country. W trakcie wyjazdu mogliśmy zobaczyć m.in. zrekultywowany Kanał Nivernais, Park Przyrody Morvan i Farmę wiatraków w okolicy Saint Seine l’Abbaye. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z regionu Burgundii, które zaczynały swą działalność już w połowie lat 90. Nasi gospodarze przyjadą z rewizytą w październiku b.r., istnieje więc szansa, że zostaną podjęte konkretne projekty współpracy pomiędzy poszczególnymi LGD z Burgundii i naszego regionu.

ImageImageImage

ImageImageImage

ImageImageImage

ImageImageImage

ImageImageImage