KONKURS P.N.: FAUNA I FLORA TERENU EURO-COUNTRY

ROZSTRZYGNIĘTY

Szanowni Państwo,

W dniu 20.01.2021 roku jury zakończyło ocenę prac plastycznych, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia „Euro – Country” w konkursie p.n.: Fauna i Flora terenu Euro-Country, organizowanego w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”, nr RPOP.05.01.00-16-0013/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym Stowarzyszenie Euro-Country jest Partnerem.

 

 

Prace Komisji konkursowej przedłużyły się, za co serdecznie przepraszamy, ze względu na wysoki poziom prac i ich ilość, a także konieczność zdalnego ich oceniania przez osoby zasiadające w Komisji.

Łącznie do biura wpłynęło 48 prac. Komisja konkursowa złożona z grafików pracujących w firmach wydawniczych oraz plastyka, miała dużą trudność, aby wybrać te najlepsze. Oceniane prace były na bardzo wysokim poziomie.

Wytypowano łącznie 20 prac do publikacji w kolorowance p.n.: Fauna i Flora terenu Euro-Country, z czego trzy prace wyróżniono, a trzy zdobyły nagrody główne.

Miło nam poinformować, iż trzy główne nagrody otrzymują:

I MIEJSCE: Neuwald Marta za pracę Fauna i Flora wsi Łany na terenie Gminy Cisek

II MIEJSCE: Gadomska Amelia za pracę Most i rzeka Odra w Cisku

III MIEJSCE: Kicler Malwina za pracę Fauna i Flora obszaru Gminy Polska Cerekiew

Równorzędne trzy wyróżnienia w konkursie otrzymują:

Adamiec Wiktoria za pracę Fauna i Flora Gminy Bierawa: Odra w Starym Koźlu,

Bugla Melanie za pracę Fauna i Flora Gminy Cisek „Łońskie podgory”

Wieczorek Jennifer za pracę Fauna i Flora obszaru Gminy Cisek – Zostańmy razem

Ponadto do publikacji kolorowanki wybrano prace następujących uczniów:

 1. Urbansky Agata - Fauna i Flora terenu Euro-Country
 2. Gruszka Zuzanna – Nad Odrą
 3. Iwaszko Wiktor – Zagrożenia środowiskowe wynikające z bezpośredniego wpływu człowieka na faunę i florę
 4. Pyka Kacper - Zagrożenia środowiskowe wynikające z bezpośredniej działalności człowieka, mające ogromny wpływ na faunę i florę naszego otoczenia.
 5. Mikulski Mateusz – Flora i fauna obszaru Gminy Bierawa ze szczególnym uwzględnieniem zasobów przyrodniczych strefy Odry
 6. Kupka Melanie - Flora i fauna obszaru Gminy Cisek: Pies przy budzie z owadami i roślinami
 7. Kuczera Magdalena – Moja Gmina Cisek
 8. Cokot Nadia – Zagrożenia środowiskowe dla rzeki Odry
 9. Janysek Paulina – Wpływ zanieczyszczenia wód na ryby
 10. Kampa Emilia – Nad Odrą w Gminie Cisek
 11. Langer Paulina – Zagrożenia dla środowiska w Euro – Country
 12. Parkitny Dawid - Flora i fauna terenu Euro-Country
 13. Długosz Aurelia - Flora i fauna obszaru Gminy Cisek
 14. Radzioch Szymon - Zagrożenia środowiskowe wynikające z bezpośredniej działalności człowieka „Gdyby ryby miały głos”

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i tak licznie złożone prace. Cieszymy się, że temat zainteresował szerokie grono uczniów. Prace były wykonane różnymi technikami, pomimo trudnego tematu widać po nich ogromne zaangażowanie uczestników. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć plastycznych.

Wszystkie nadesłane prace w okresie wiosennym będą zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na dziedzińcu Pałacu w Polskiej Cerekwi.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy nagrodzone i wyróżnione osoby o kontakt z biurem Stowarzyszenia „Euro-Country” w celu umówienia dogodnego terminu na osobisty odbiór nagród.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki, które zostaną przekazane w najbliższym czasie do sekretariatów szkół, z których pochodzą uczniowie.

Prezes Stowarzyszenia „Euro-Country”

                                                                                                              Aleksandra Szlagowska

Kontakt: Stowarzyszenie „Euro-Country” tel. 77/ 887 30 27  od godziny 7.00 do 15.00

 

I MIEJSCE - Neuwald Marta "Fauna i Flora wsi Łany na terenie Gminy Cisek"

1 miejsce

 II MIEJSCE Gadomska Amelia "Most i rzeka Odra w Cisku"

2 miejsce

III MIEJSCE Kicler Malwina "Fauna i Flora obszaru Gminy Polska Cerekiew"

3 miejsce

 

WYRÓŻNIENIE Adamiec Wiktoria "Fauna i Flora Gminy Bierawa: Odra w Starym Koźlu"

wyróżnienie nr 20 1

WYRÓŻNIENIE Bugla Melanie Fauna i Flora Gminy Cisek „Łońskie podgory”

wyróżnienie nr 45

WYRÓŻNIENIE Wieczorek Jennifer "Fauna i Flora obszaru Gminy Cisek – Zostańmy razem" 

wyróżnienie nr 18 1

Loga kolor komplet