Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. możliwości realizacji projektów grantowych  skierowanych do grup wskazanych w LSR Stowarzyszenia ,,Euro-Country"jako defaworyzowane, które odbędzie się 17.10.2018 r. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury ul.Kozielska 3, 47-260 Polska Cerekiew.

 

Spotkanie będzie poświęcone potencjalnej współpracy pod kątem grup defaworyzowanych oraz projektów grantowych realizowanych przez beneficjentów takich jak: osoby fizyczne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, gopsy, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osp itp.)  z obszaru LSR.

Podczas spotkania poinformujemy potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR, zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD. Zostanie również przedstawiony Regulamin powierzania grantów wraz z załącznikami (wnioskiem o powierzenie grantu, umową o powierzenie grantu, wnioskiem o rozliczeniem grantu, oraz sprawozdaniem). 
Prosimy o rozpropagowanie informacji na Państwa stronach internetowych oraz wydelegowanie przedstawicieli szkół, gops-ów, gok-ów, osp z Państwa gmin. Zapraszamy do współpracy.

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok